Donji i Gornji Crnač su dva sela u sastavu općine Široki Brijeg.
Donji Crnač zajedno s Gornjim Crnčom, bez zaseoka “Solde” smještenog iznad Izbičkog polja, pripada župi “Presvetog srca Isusova”. Sadržaj, koji slijedi, odnosi se na Donji i Gornji Crnač pod zajedničkim imenom CRNAČ.

Zemljovid

U Hercegovini sjeverno od Širokog Brijega, pa sve tamo dokuda dopire pogled gledano s juga prema sjeveru, na nadmorskoj visini približno od 500 do 1500 metara nalazi se Crnač (Donji i Gornji). U nastavku je slika, koja je slikana sa Širokog Brijega s pogledom na Crnač preko Grada Široki Brijeg.
Sa zapada Crnač graniči s Dobrkovićima, Izbičnom i Rakitnom (Gornjom Sutinom), sa sjevera s Drežnicom, s istoka s Bogodolom i Gradcom, te s juga sa Širokim Brijegom (Oklajima i Ciganskim Brdom).